Agnieszka Bożek

Agnieszka Bożek jest dr psychologii, psychoterapeutką pracującą w paradygmacie psychodynamicznym. Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywała podczas praktyk, staży i pracy w następujących ośrodkach:

Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ,

Oddział Dzienny Chorób Afektywnych CM UJ,

Oddział Psychiatryczny 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, Oddział Kliniczny Leczenia Depresji Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ

PRO VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień NZOZ Kraków Śródmieście.

Od 2010 roku przyjmuje również w gabinetach prywatnych.

W ramach rozwoju zawodowego bierze udział w konferencjach, sympozjach i warsztatach dotyczących różnych aspektów pracy psychologa i psychoterapeuty. Pracuje pod superwizją.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.